Tiền thưởng


Tại sao Tiền thưởng 55% bị hủy?

Công ty có quyền hủy bỏ khoản tiền thưởng 55% mà không cần báo trước, vì vậy chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên hạn chế sử dụng quỹ tiền thưởng trong việc phát triển chiến lược giao dịch của mình. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả việc Stop Out, vì tiền thưởng là quyền sở hữu của công ty cho đến khi Khách hàng sử dụng bằng cách hoàn thành các giao dịch trong tổng khối lượng quy định trong điều khoản 6 của thỏa thuận hiện tại.

Điều khoản này nhằm ngăn chặn việc sử dụng gian lận hệ thống tiền thưởng. Tuy nhiên, việc thực thi nó không có nghĩa là tất cả các tài khoản mà công ty đã hủy tiền thưởng, được tuyên bố là vi phạm bất kỳ quy tắc nào vì trong một số trường hợp, không thể xác định rõ ràng việc vi phạm quy tắc 1 cách rõ ràng. Xác suất hủy nhầm tiền thưởng trong cuộc đấu tranh chống lại việc sử dụng gian lận hệ thống tiền thưởng không vượt quá 10%.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn