Câu hỏi kỹ thuật


Cài đặt proxy cho cài đặt Nền tảng

Kết nối Internet thông qua máy chủ proxy có thể là lý do khiến thiết bị của bạn không kết nối được với nền tảng MT4.
 
Nếu hệ thống yêu cầu bạn nhập chi tiết cài đặt máy chủ proxy (cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện) khi cài đặt hoặc tải xuống nền tảng, hãy thực hiện một trong các bước sau:
 
  1. Tắt chức năng bảo vệ chống vi-rút. Bạn có thể thực hiện việc này trong cài đặt của chương trình chống vi-rút của mình.
  2. Tắt tường lửa. Mở menu Bắt đầu (Start) trên thiết bị của bạn và chọn Bảng điều khiển (Control Panel). Sau đó, chọn phần Hệ thống và Bảo mật (System and Security) và tìm một tab có chứa Tường lửa (Firewall). Sau đó, bạn nên chọn hộp Tắt tường lửa (Turn Firewall Off).
  3. Chạy trình cài đặt với tư cách quản trị viên.
  4. Tắt kết nối VPN nếu nó đang chạy trên thiết bị của bạn.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn