Support service
×

Tôi có thể hủy đăng ký khỏi hệ thống ForexCopy không?

Có, bạn có thể hủy đăng ký khỏi hệ thống ForexCopy tại: Tủ khách hàng-> Hệ thống ForexCopy-> Hồ sơ-> Hủy kích hoạt tài khoản.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""