Support service
×

Ví dụ về chốt lời

Nhà giao dịch PAMM 111111 đặt 50% lợi nhuận làm phần thưởng cho các đối tác PAMM trong cài đặt tài khoản của mình (phần thưởng của riêng anh ta là 40%). Bạn đăng ký trong hệ thống PAMM với tư cách là đối tác và giới thiệu hai nhà đầu tư đến tài khoản 111111 bằng cách sử dụng liên kết hoặc tiện ích liên kết của bạn.
 
Nhà đầu tư PAMM đầu tiên chuyển 1.000 đô la. Nhà đầu tư PAMM thứ hai chuyển 2.000 đô la.
Khoản đầu tư của nhà đầu tư PAMM đầu tiên mang lại cho anh ta một khoản lỗ. Sau khi khoản đầu tư được hoàn trả vào tài khoản của nhà đầu tư PAMM, bạn không phải chịu bất kỳ khoản lỗ nào.
Khoản đầu tư của nhà đầu tư PAMM thứ hai mang lại lợi nhuận với số tiền là 1.000 đô la. Sau khi khoản đầu tư và lợi nhuận được chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư PAMM, hệ thống sẽ tự động ghi có cổ tức vào tài khoản của nhà đầu tư PAMM bằng $ 1,000 * 40% = $ 400. Đồng thời, bạn tự động nhận được 50% cổ tức này vào tài khoản đối tác PAMM của mình, số tiền lên tới 400 đô la * 50% = 200 đô la. Tất cả các khoản thanh toán được xử lý tự động.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""