Support service
×

Khi nào và làm thế nào để một đối tác PAMM nhận được hoa hồng cho các khoản đầu tư của các nhà đầu tư được thu hút?

Một đối tác PAMM nhận hoa hồng từ lợi nhuận do một nhà gioa dịch PAMM tạo ra. Tỷ lệ phần trăm trong số đó được thảo luận trước. Hoa hồng được ghi có vào tài khoản của một đối tác PAMM chỉ một lần: sau khi nhà đầu tư được thu hút rút khoản đầu tư khỏi tài khoản của nhà giao dịch PAMM hoặc sau khi thực hiện chuyển đổi khoản đầu tư này.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""