Support service
×

Mục đích của Chương trình liên kết PAMM

Hệ thống liên kết PAMM của InstaForex mang đến cho mọi khách hàng của công ty cơ hội kiếm lợi nhuận phi rủi ro bằng cách giới thiệu các nhà đầu tư đến hệ thống. Thu hút nhà đầu tư PAMM vào bất kỳ tài khoản PAMM nào, bạn sẽ nhận được một phần lợi nhuận của nhà giao dịch PAMM trong trường hợp anh ta nhận được cổ tức từ khoản đầu tư do bạn giới thiệu.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""