Support service
×

Mục đích của Chương trình liên kết PAMM

Hệ thống liên kết PAMM của InstaForex mang đến cho mọi khách hàng của công ty cơ hội kiếm lợi nhuận phi rủi ro bằng cách giới thiệu các nhà đầu tư đến hệ thống. Thu hút nhà đầu tư PAMM vào bất kỳ tài khoản PAMM nào, bạn sẽ nhận được một phần lợi nhuận của nhà giao dịch PAMM trong trường hợp anh ta nhận được cổ tức từ khoản đầu tư do bạn giới thiệu.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""