Support service
×

Nhà giao dịch PAMM có thể rút tiền đã đầu tư của tôi không?

Hệ thống PAMM của InstaForex bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro bị nhà giao dịch PAMM rút tiền. Tuy nhiên, nhà giao dịch PAMM có thể rút chỉ một phần cổ phần của mình trong tài khoản PAMM không liên quan đến giao dịch.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""