Support service
×

Tôi là nhà giao dịch PAMM, tại sao số dư của tôi không tăng sau khi chấp nhận một đầu tư mới?

Ngay sau khi nhấn nút Chấp nhận đầu tư, trạng thái đầu tư chuyển thành Đang chờ đồng bộ hóa, có nghĩa là cần đợi một lúc cho đến khi khoản đầu tư được ghi có vào tài khoản. Trong trường hợp có các khoản đầu tư khác đang chờ đồng bộ hóa, chúng sẽ được cộng vào tài khoản đồng thời.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""