Support service
×

Tôi là nhà giao dịch PAMM, tại sao số dư của tôi không tăng sau khi chấp nhận một đầu tư mới?

Ngay sau khi nhấn nút Chấp nhận đầu tư, trạng thái đầu tư chuyển thành Đang chờ đồng bộ hóa, có nghĩa là cần đợi một lúc cho đến khi khoản đầu tư được ghi có vào tài khoản. Trong trường hợp có các khoản đầu tư khác đang chờ đồng bộ hóa, chúng sẽ được cộng vào tài khoản đồng thời.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""