Support service
×

Nếu nhà đầu tư bổ sung tài khoản của mình, nhận tiền thưởng và sau đó đầu tư tiền vào tài khoản giao dịch thì tiền thưởng có bị hủy không?

Nếu tổng số tiền thưởng (bao gồm cả tiền thưởng bị hủy) vượt quá 30% số tiền ký quỹ miễn phí hiện tại trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư PAMM sau khi đầu tư được thực hiện, phần tiền thưởng là sự chênh lệch giữa các giá trị này sẽ bị hủy bỏ..

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""