Support service
×

Nếu nhà đầu tư bổ sung tài khoản của mình, nhận tiền thưởng và sau đó đầu tư tiền vào tài khoản giao dịch thì tiền thưởng có bị hủy không?

Nếu tổng số tiền thưởng (bao gồm cả tiền thưởng bị hủy) vượt quá 30% số tiền ký quỹ miễn phí hiện tại trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư PAMM sau khi đầu tư được thực hiện, phần tiền thưởng là sự chênh lệch giữa các giá trị này sẽ bị hủy bỏ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""