Support service
×

Nếu nhà đầu tư PAMM đặt lệnh Rollover, thì nhà giao dịch PAMM có nhận được phần trăm lợi nhuận mà nhà đầu tư PAMM rút ra không?

Có, sau khi lệnh Rollover được yêu cầu, phần lợi nhuận mà nhà đầu tư rút ra được ghi có vào tài khoản của nhà giao dịch PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""