Support service
×

Nhà đầu tư có thể xem quy mô hoa hồng được tính từ lợi nhuận và được thiết lập bởi Nhà giao dịch ở đâu?

Trong danh sách giám sát. Nếu khoản đầu tư đã được chấp nhận, thì thông tin có thể được tìm thấy trong phần Đầu tư của tôi.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""