Support service
×

Tôi có thể xem lợi nhuận hiện tại có thể được rút từ tài khoản Nhà giao dịch PAMM ở đâu?

Trong Tủ khách hàng, chọn hệ thống PAMM ngoài menu chính, sau đó trên trang đã mở, hãy nhấp vào liên kết Đầu tư của tôi.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""