Support service
×

Dịch vụ thông báo qua SMS về các khoản đầu tư mới của Nhà giao dịch PAMM có miễn phí không?

Có, dịch vụ này miễn phí, nhưng chỉ có thể gửi tối đa 10 tin nhắn SMS mỗi ngày đến một tài khoản.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""