Support service
×

Dịch vụ thông báo qua SMS về các khoản đầu tư mới của Nhà giao dịch PAMM có miễn phí không?

Có, dịch vụ này miễn phí, nhưng chỉ có thể gửi tối đa 10 tin nhắn SMS mỗi ngày đến một tài khoản.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""