Support service
×

Yêu cầu bình chọn cho cuộc thi sắc đẹp Miss Insta Asia là gì?

1. Việc bình chọn bắt đầu khi một hồ sơ xuất hiện trên trang web của Cuộc thi và tiếp tục cho đến khi Cuộc thi kết thúc. Người dùng trang web, có tài khoản giao dịch trực tiếp với InstaForex được đính kèm trong hồ sơ của người dùng, có quyền bỏ phiếu cho bất kỳ số lượng người tham gia nào. Tuy nhiên, chỉ được phép một phiếu bầu cho mỗi Người tham gia . Không có giới hạn về số lượng bình chọn một ngày. Người dùng không có tài khoản trực tiếp InstaForex có thể bỏ phiếu không quá ba lần mỗi ngày.

2. Trọng số bình chọn của người dùng tương đương với 10 điểm. Để tăng mức độ quan trọng của phiếu bầu, người dùng phải đính kèm tài khoản thực InstaForex vào hồ sơ. Sau khi tài khoản được liên kết với hồ sơ, tỷ lệ bình chọn của người dùng sẽ tăng lên tương ứng với số dư trên đó. Nếu số dư của một tài khoản giao dịch nhỏ hơn 200 đô la, trọng số của một phiếu bầu sẽ bằng 20 điểm. Nếu số dư tài khoản giao dịch vượt quá $ 200, trọng số của một phiếu bầu sẽ được tính theo công thức: số dư tài khoản tính bằng USD / 10. Bất kể số dư tài khoản của nhà giao dịch PAMM vượt quá 10.000 đô la, trọng số phiếu bầu sẽ được tính theo công thức sau: 10.000 đô la / 10. Nếu số dư tài khoản bị giảm, trọng số phiếu bầu của người dùng (bao gồm cả số phiếu bầu đã để lại) sẽ giảm tương ứng với số tiền bị rút / mất.

3. Người tham gia không thể bỏ phiếu cho mình đã đăng ký với tư cách là người dùng.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""