Support service
×

Làm cách nào để tôi có thể tham gia vào chiến dịch Tiền gửi Chancy?

Khách hàng trên 18 tuổi có năng lực pháp lý sở hữu tài khoản giao dịch thực với Công ty InstaForex có thể tham gia Chiến dịch.

Để tham gia chiến dịch, cần phải bổ sung tài khoản giao dịch thực InstaForex với ít nhất 3.000 USD trong thời gian chiến dịch.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""