Support service
×

Làm cách nào để tôi có thể tham gia vào chiến dịch Tiền gửi Chancy?

Khách hàng trên 18 tuổi có năng lực pháp lý sở hữu tài khoản giao dịch thực với Công ty InstaForex có thể tham gia Chiến dịch.

Để tham gia chiến dịch, cần phải bổ sung tài khoản giao dịch thực InstaForex với ít nhất 3.000 USD trong thời gian chiến dịch.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""