Support service
×

Thuật toán xác định người chiến thắng

Người chiến thắng trong cuộc thi Ferrari InstaForex sẽ được xác định theo sơ đồ sau: người chiến thắng được chọn dựa trên 5 chữ số cuối cùng của tài khoản giao dịch, bất kể nó có chứa 5, 6 hay 7 chữ số hay như thế nào đi chăng nữa. Nếu 5 chữ số này trùng với số Ferrari, người sở hữu nó sẽ được công bố là chủ nhân của một chiếc Ferrari F8 Tributo.
 
Số Ferrari được hình thành từ năm chữ số cuối cùng trong năm tỷ giá của các cặp tiền tệ chính.
 
chữ số Ferrari đầu tiên = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa EUR / USD
chữ số Ferrari thứ hai = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa GBP / USD
chữ số Ferrari thứ ba = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD / JPY
chữ số Ferrari thứ tư  = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD / CHF
chữ số Ferrari thứ năm = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD / CAD
 
Tỷ giá đóng cửa sẽ được cố định vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022, lúc 23:59:
 
Tỷ giá tiền tệ sẽ được xác định dựa trên Giá mua (BID).
 
Trong một số trường hợp, số tài khoản trùng với số Ferrari có thể không được chủ sở hữu đăng ký tham gia cuộc thi. Khi đó, người sở hữu số tài khoản liền trước hoặc số tài khoản liền sau được tuyên bố là người chiến thắng. Người chiến thắng được xác định dựa trên số tiền gửi cao nhất theo công thức sau: A - B + C.
 
Nếu có nhiều số tài khoản trùng với số Ferrari đã tạo, vd tài khoản 5 chữ số, 5 chữ số cuối của tài khoản 6 chữ số và 5 chữ số cuối của tài khoản 7 chữ số thì giải thưởng chính sẽ được trao cho chủ nhân của một tài khoản có số tiền gửi cao nhất. Người chiến thắng được xác định dựa trên số tiền gửi cao nhất theo công thức sau: A - B + C.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""