Support service
×

Yêu cầu đối với thí sinh là gì?

1. Khách hàng trên 18 tuổi có quyền tham gia cuộc thi

2. Thí sinh mở một tài khoản DEMO riêng để tham gia vào mỗi cuộc thi hàng tuần.

3. Người dự thi phải cung cấp dữ liệu xác thực khi đăng ký, bao gồm tên đầy đủ như được ghi trong CMND và địa chỉ email hợp lệ.

4. Nếu công ty phát hiện thấy giao dịch trên hai hoặc nhiều tài khoản được thực hiện từ cùng một địa chỉ IP, công ty có quyền loại chủ sở hữu của các tài khoản đó. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng modem GPRS và 3G.

5. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ thí sinh nào mà không cần giải thích, cũng như loại bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi có giải thích lý do. Việc mở các lệnh đối lập với khối lượng lớn với cùng một cặp tiền tệ trên các tài khoản giao dịch khác nhau vào gần như cùng một thời điểm, cũng như việc sử dụng các lỗi trong dòng báo giá để có được lợi nhuận đảm bảo là một số lý do khiến bạn bị loại.

6. Cấm người thân tham gia cuộc thi. Nếu bất kỳ dữ liệu đăng ký nào từ tài khoản của người dự thi trùng khớp với dữ liệu đăng ký của một người tham gia khác, công ty có thể coi đây là lý do bị loại.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""