Support service
×

Các yêu cầu đối với các thí sinh cuộc thi Nhà giao dịch may mắn là gì?

1. Khách hàng trên 18 tuổi có quyền tham gia cuộc thi

2. Mỗi thí sinh phải được đăng ký trên trang web InstaForex.

3. Thí sinh mở một tài khoản DEMO riêng để tham gia mỗi cuộc thi kéo dài hai tuần.

4. Người dự thi phải cung cấp dữ liệu xác thực khi đăng ký, bao gồm tên đầy đủ như được ghi trong CMND và địa chỉ email hợp lệ.

5. Nếu Công ty phát hiện một số tài khoản giao dịch tham gia cuộc thi hoặc việc sử dụng máy chủ proxy ẩn danh, Công ty có quyền loại người dự thi đó.

6. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ người dự thi nào mà không cần giải thích, cũng như loại bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi có giải thích lý do. Việc mở các lệnh đối lập với khối lượng lớn với cùng một cặp tiền tệ trên các tài khoản giao dịch khác nhau vào gần như cùng một thời điểm, cũng như việc sử dụng các lỗi trong dòng báo giá để có được lợi nhuận đảm bảo là một số lý do khiến bạn bị loại.

7. Bằng cách đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia thừa nhận tất cả các hạn chế và quy tắc áp dụng cho cuộc thi.

8. Nghiêm cấm người thân tham gia cuộc thi. Nếu bất kỳ dữ liệu đăng ký nào từ tài khoản của người dự thi trùng khớp với dữ liệu đăng ký của một người tham gia khác, công ty có thể coi đây là lý do bị loại.

Thông tin chi tiết về các cuộc thi có tại đây.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""