Support service
×

Làm thế nào để những người chiến thắng cuộc thi FX-1 Rally nhận được giải thưởng của họ?

1. Người thắng cuộc nên mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tục sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

2. Quỹ giải thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh của khách hàng.

3. Giải thưởng, không giống như lợi nhuận, không thể rút được.

4. Người chiến thắng xác nhận rằng giải thưởng sẽ bị hủy trong trường hợp rút tiền.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""