Support service
×

Làm thế nào để những người chiến thắng cuộc thi FX-1 Rally nhận được giải thưởng của họ?

1. Người thắng cuộc nên mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tục sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

2. Quỹ giải thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh của khách hàng.

3. Giải thưởng, không giống như lợi nhuận, không thể rút được.

4. Người chiến thắng xác nhận rằng giải thưởng sẽ bị hủy trong trường hợp rút tiền.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""