Support service
×

Tôi có thể rút quỹ giải thưởng nhận được trong cuộc thi Real Scalping không?

Không giống như lợi nhuận, giải thưởng không thể rút được. Người chiến thắng chấp nhận rằng giải thưởng đã trao sẽ bị hủy trong trường hợp rút tiền.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""