Support service
×

Tôi có thể rút quỹ giải thưởng nhận được trong cuộc thi Real Scalping không?

Không giống như lợi nhuận, giải thưởng không thể rút được. Người chiến thắng chấp nhận rằng giải thưởng đã trao sẽ bị hủy trong trường hợp rút tiền.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""