Support service
×

Thay đổi thông tin chi tiết ngân hàng để gửi / rút tiền

Những việc nào nên được thực hiện nếu không có khả năng rút tiền về cùng thông tin chi tiết mà trước đó khoản tiền gửi đã được thực hiện với thông tin này, ví dụ, nếu thông tinchi tiết bị mất?
 
Để thay đổi thông tin chi tiết trong cùng một hệ thống thanh toán, bạn phải điền và gửi Biểu mẫu F1 kèm theo ảnh scan / hộ chiếu tới email [email protected] .

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""

Gửi tiền thuận tiện bất cứ lúc nào