Support service
×

Thay đổi thông tin chi tiết ngân hàng để gửi / rút tiền

Những việc nào nên được thực hiện nếu không có khả năng rút tiền về cùng thông tin chi tiết mà trước đó khoản tiền gửi đã được thực hiện với thông tin này, ví dụ, nếu thông tinchi tiết bị mất?
 
Để thay đổi thông tin chi tiết trong cùng một hệ thống thanh toán, bạn phải điền và gửi Biểu mẫu F1 kèm theo ảnh scan / hộ chiếu tới email [email protected] .

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""

Gửi tiền thuận tiện bất cứ lúc nào