Support service
×

Dải Bollinger

Ý tưởng về Chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger (BB) tương tự như dải băng MA, đã được thảo luận trong chương trước, và được sử dụng để xác định các điểm tối ưu của vị thế mở trên thị trường ngoại hối và các thị trường tài chính khác. Không giống như đường bao MA, Dải Bollinger được áp dụng tốt cho việc phân tích thị trường biến động.
 
Dải Bollinger biểu thị hai đường cong bao ngoài, đứng cách đường MA một khoảng nhất định. Mặc dù, khoảng cách này không cố định, giống như trong trường hợp với dải băng MA, nhưng bằng giá trị của độ lệch chuẩn (phương tiện), nhân với một hệ số nhất định. Độ lệch chuẩn là một thước đo toán học và là căn bậc hai của độ phân tán. Những khái niệm này được kết nối trực tiếp với lý thuyết xác suất và thống kê toán học, và phân tích chi tiết của chúng vượt ra ngoài giới hạn của giáo dục trên cổng thông tin Forex.
Các nền tảng giao dịch tự động vẽ các Dải Bollinger, nhưng người đọc có thể làm quen với công thức tính [http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation standard deviation].
 
Công thức toán học để vẽ dải Bollinger là:
 
'
BB = MA ± k * stdDev,
'

trong đó MA là đường trung bình động, stdDev –là độ lệch chuẩn và k –là hệ số của độ lệch chuẩn.
Bất kỳ loại MA nào cũng có thể được sử dụng, nhưng thường sử dụng đường trung bình động đơn giản hơn. Theo lý thuyết xác suất, nếu trong cả hai hướng từ trung bình, các điểm chặn, bằng độ lệch chuẩn, được vẽ biểu đồ, thì không ít hơn 68,26% phương sai ngẫu nhiên sẽ nằm dọc theo đường được hình thành. Nếu các khoảng chặn, bằng độ lệch chuẩn kép, được xếp từ mức trung bình, thì không ít hơn 95,44% giá trị sẽ nằm trong khoảng này. Đối với độ lệch chuẩn ba, con số này tăng lên 99,73% giá trị. Những tuyên bố này là đúng, nếu các mức trung bình có phân phối chuẩn, ở một mức độ nào đó, có thể được áp dụng trên thị trường ngoại hối.
 
Hình thành Dải Bollinger, hệ số lệch chuẩn k bằng 2 được sử dụng thường xuyên hơn.
Với hệ số bằng 2, khoảng 95% tất cả các mức giá đều được tính vào mặt cắt giá, được giới hạn bởi các đường cong. Dải Bollinger có thể được sử dụng trên thị trường biến động vì giá trị của độ lệch chuẩn, là yếu tố chính trong quá trình xây dựng, có tính đến tốc độ thay đổi giá. Để tính toán giá trị của độ lệch chuẩn, cần phải chọn giá trị của chu kỳ đếm. Giá trị tương tự, như cho hệ số làm mịn MA, được sử dụng, như một quy tắc. Chỉ báo dải Bollinger có một số tính năng thú vị để phân tích. Nếu giá thay đổi trong phạm vi biểu đồ ngang và không có xu hướng nhất định tại thị trường ngoại hối, thì sự siết chặt sẽ xảy ra. Nếu một xu hướng mới bắt đầu hình thành, các dải bắt đầu di chuyển sang một bên. Các dải ở bên trong nhịp điệu ngang càng lâu, thì sự phá vỡ tiếp theo với thế hệ xu hướng mới sẽ càng mạnh và các dải sẽ di chuyển ra xa nhau càng nhanh.

Đối với dải Bollinger , mọi thứ được áp dụng cho đường bao MA đều đúng. Đó là, giá phải có xu hướng trung bình. Việc chạm và vượt qua đường cong cao hơn hoặc thấp hơn biểu thị độ lệch quá mức (thị trường quá nóng) và có khả năng đi kèm với chuyển động điều chỉnh về phía trung bình. Trong tình huống này, sự đảo chiều thường xuyên hơn không ít hơn so với thước đo MA. Ngoại lệ là, khi trên thị trường, có một xu hướng rõ ràng sau khi giá dài hạn hợp nhất trong một nhịp điệu ngang. Trên biểu đồ, tình trạng này được thể hiện bằng độ dài rõ rệt của các đường thẳng, sau vị trí hẹp dài hạn của chúng.
 
Nói chung, sự co lại của Dải Bollinger - hoặc sự xuất hiện của một dải thu hẹp nhất định - là một tín hiệu khá mạnh, tương ứng với sự thu hẹp mạnh của sự thay đổi giá và có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ. Sự thay đổi như vậy cho thấy vị trí bất thường trên thị trường, và sớm hay muộn sẽ được theo sau bởi sự di chuyển sâu rộng với sự hình thành của một xu hướng tăng hoặc giảm mới.
 
Dải Bollinger hoạt động tốt trên mọi loại biểu đồ, từ biểu đồ dài hàng phút đến dài ngày. Nhưng khi đưa ra quyết định về việc mở hoặc đóng vị thế, người ta không bao giờ nên tính đến một chỉ báo duy nhất. Phán quyết phải luôn được hỗ trợ bởi một số chỉ báo. Càng nhiều công cụ được sử dụng để dự báo sự thay đổi giá trên thị trường ngoại hối đưa ra tín hiệu thì nó càng đáng tin cậy.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""