Support service
×

Mô hình về sự tiếp tục xu hướng

Mô hình về sự tiếp tục xu hướng
 
Trong quá trình phân tích kỹ thuật, có thể quan sát các mẫu đồ họa xác nhận xu hướng hiện tại. Các mẫu như vậy được gọi là các mẫu tiếp tục xu hướng. Chúng phản ánh một giai đoạn thị trường củng cố tương đối ngắn, sau đó các đột phá từ các mô hình này xảy ra theo hướng của xu hướng trước đó.
 
Các mô hình quan trọng nhất là:
 
Mô hình lá cờ
 
Mô hình lá cờ bao gồm thông tin về hướng chuyển động của giá và mục tiêu của nó. Mô hình này mô tả khoảng thời gian hợp nhất ngắn hạn trong giới hạn của xu hướng tăng ổn định hoặc dốc. mô hình hợp nhất được giới hạn bởi các đường hỗ trợ và kháng cự song song hoặc hội tụ một chút, tạo thành một mô hình tương tự như một lá cờ (hình bình hành), nghiêng, theo quy luật, ngược với hướng xu hướng hiện tại hoặc nằm ngang. Đường dốc của xu hướng trước giống như cột cờ.

Mô hình cờ hiệu
 
Mô hình cờ hiệu về bản chất tương tự như mô hình lá cờ, đó là lý do tại sao phân tích tương tự cũng có thể được áp dụng cho chúng. Sự khác biệt duy nhất giữa các mô hình này là các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ chặt chẽ, tạo thành cờ hiệu. Nếu xu hướng trước đó là tăng, mô hình đồ họa được gọi là cờ hiệu tăng.
 
Mô hình hình tam giác
 
Mô hình hình tam giác có thể được xem như mô hình lá cờ không có cột cờ.
 
'Bốn loại mô hình tam giác được phân biệt:'
 
  • Đối xứng
  • Đi lên
  • Đi xuống
  • Mở rộng
 
Một tam giác đối xứng được xây dựng bởi các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ đối xứng, được vẽ qua ít nhất bốn điểm. Sự hội tụ đối xứng của các đường này phản ánh sự cân bằng hiện có của thị trường giữa cung và cầu. Do đó, bước đột phá có thể xuất hiện theo bất kỳ hướng nào. Nhưng nếu có một tam giác đối xứng tăng, sự phá vỡ có khả năng được định hướng giống như xu hướng trước đó, chứng tỏ tên của tam giác là một hình của sự tiếp tục xu hướng.
Hình tam giác mở rộng hay còn gọi là cái loa, là hình ảnh đảo ngược của bất kỳ hình tam giác nào được thảo luận trước đó, trong đó không phải là đáy của hình tam giác, nhưng góc của nó được điều chỉnh theo đường của xu hướng trước đó. Sự thay đổi của khối lượng giao dịch xảy ra tương ứng, khối lượng tăng tỷ lệ thuận với sự hình thành của tam giác mở rộng.

Mô hình nêm
 
Mô hình nêm có liên quan chặt chẽ với các mẫu mô hình tam giác và cờ hiệu. Nó giống nhau về hình thức và thời gian hình thành, nhưng xét về hình thức và phân tích thì nó giống mô hình cờ hiệu mà không có cột cờ hơn. Nó thường bị phá vỡ theo hướng ngược lại với hướng nghiêng của nó, nhưng trùng với hướng của xu hướng trước đó. Tùy thuộc vào xu hướng, mô hình nêm có thể tăng hoặc giảm. Theo dấu nêm trên biểu đồ, có thể chỉ thấy sự tiếp tục của xu hướng. Giá không được xác định bởi mô hình này.
 
Mô hình hình chữ nhật
 
Mô hình hình chữ nhật thể hiện thời kỳ hợp nhất của thị trường. Sau khi đột phá, đồng tiền có khả năng tiếp tục xu hướng trước đó. Tuy nhiên, sự gián đoạn của nó có thể dẫn đến sự chuyển đổi từ xu hướng tiếp tục sang suy thoái.
Mô hình này rất dễ phân biệt và nó có thể được coi là một xu hướng đi ngang nhỏ. Khi nó được hình thành dọc theo xu hướng tăng và giá phá vỡ theo hướng đi lên, hình chữ nhật được gọi là tăng giá.
 
Mục tiêu giá là mức nằm từ điểm đột phá bằng chiều cao của hình chữ nhật. Sự chuyển động của giá xảy ra giữa các đường hỗ trợ và kháng cự ngang có thể nhìn thấy rõ. Một đột phá hợp lệ trong thời gian hợp nhất có thể xảy ra qua một trong hai bên của hình chữ nhật. Khi sự hợp nhất xảy ra trên một xu hướng giảm và tiếp tục sau khi phá vỡ, hình chữ nhật được gọi là giảm giá.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""