Support service
×

Chỉ số chuyển động định hướng (DMI - Directional Movement Index)

Chỉ số chuyển động có hướng - DMI
 
Chỉ số được phát triển bởi J. Welles Wilder, Jr.
 
Nét đặc trưng
 
Chỉ báo xác định xu hướng và sức mạnh của nó, cũng như chỉ ra các điểm có thể đảo chiều giá. Thang đo từ 0 đến 100% được sử dụng để đo lường xu hướng. Đường xu hướng tăng được xác định trên cơ sở của DM dương, và đường xu hướng giảm được thể hiện trên cơ sở của DM âm. Dòng thứ ba là ADX.
 
Tín hiệu giao dịch
 
Tín hiệu mua nhận được khi đường xu hướng tăng cao hơn đường xu hướng giảm, tín hiệu bán - khi đường xu hướng tăng thấp hơn.
DMI hoạt động khi xu hướng được quan sát và ADX đang phát triển. Đó là lý do tại sao tín hiệu tốt nhất để mua là khi ADX vượt qua đường xu hướng tăng và tăng lên, và đường xu hướng tăng cao hơn đường xu hướng giảm.
Tín hiệu thuận lợi nhất để bán là khi ADX vượt qua đường xu hướng giảm và đi lên, và đường xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.
Khi ADX giảm xuống, thị trường mất định hướng và giao dịch DMI không hoạt động. 

Ưu điểm
 
Nó là một công cụ tốt để phát hiện các xu hướng dài hạn.
 
Nhược điểm
 
Nó có độ nhạy thấp đối với những thay đổi giá ngắn hạn. Không nên sử dụng chỉ báo một cách độc lập mà chỉ sử dụng như một bộ lọc xác nhận cùng với các hệ thống theo sau xu hướng khác.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""