Support service
×

Đường trung bình động cấp số nhân (Exponential moving average)

Một loại khác của [[Đường trung bình động | moving average]] là Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA). Nó có thể được coi là đường MA có trọng số mà trọng số đang giảm theo cấp số nhân với khoảng cách của khoảng thời gian giao dịch được lấy để tính toán bắt đầu từ thời điểm hiện tại. Việc phân bổ như vậy giúp bạn có thể tập trung vào giá hiện tại trong quá trình phân tích và không bỏ sót các tín hiệu giao dịch quan trọng. Đường EMA giảm độ trễ, mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho các mức giá mới nhất so với các mức giá cũ hơn. Điều này làm cho nó có thể phản ứng nhanh hơn với các biến động giá hiện tại, trái ngược với SMA. Trọng lượng, được áp dụng cho giá mới nhất, phụ thuộc vào khoảng thời gian SMA. Khoảng thời gian EMA càng ngắn, thì giá gần đây nhất sẽ càng cao. Ví dụ: đường EMA 10 kỳ cho tỷ trọng của giá cuối cùng bằng 18,18%, đồng thời đường EMA 20 kỳ - chỉ bằng 9,25%. Tuy nhiên, việc tính toán đường EMA phức tạp hơn so với đường SMA.
 
Công thức toán học để đo đường EMA là đệ quy và khi hệ số làm mịn bằng n, đó là:
 
EMA (n) = k * P (n) + (1-k) * EMA (n-1),
 
Trong đó:
 
P (n) là giá đóng cửa của giai đoạn giao dịch hiện tại,
EMA (n-1) là giá trị của EMA được tính cho khoảng thời gian giao dịch trước đó và k là hệ số điều chỉnh.

Giá trị EMA (1) ban đầu bằng với giá của khoảng thời gian giao dịch đầu tiên được tính đến, đó là P (1). Hệ số k càng cao thì đường EMA càng gần đúng với biểu đồ, vì giá hiện tại là quan trọng nhất.
 
Do đó, tuyên bố ngược lại là đúng, rằng đối với giá trị hệ số quy định k thấp, thì các giai đoạn giao dịch trước đó là quan trọng hơn. Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch mà các giá trị hệ số khác nhau được sử dụng. Trong thực tế, giá trị 2/3 được sử dụng thường xuyên hơn.
 
Đường EMA được diễn giải theo cách giống như đường SMA trong phân tích thị trường ngoại hối. Chúng đưa ra các tín hiệu tương tự về sự gia nhập và thoát khỏi thị trường. Trong quá trình phân tích, điều cần thiết là phải biết giá trị hệ số quy định nào được sử dụng bởi nền tảng giao dịch. Các đường EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá khi giá trị hệ số cao hơn; bởi vì họ đang gắn nhiều trọng lượng hơn vào giai đoạn giao dịch hiện tại. Nó phù hợp nhất trong trường hợp thị trường thay đổi chớp nhoáng tại thời điểm các ấn phẩm tin tức kinh tế hoặc sự can thiệp của những người tham gia thị trường ngoại hối lớn.
 
Đường EMA thường được khai thác trong giao dịch ngắn hạn, vì chúng cho phép xác định sự thay đổi giá nhanh chóng trên thị trường tiền tệ. Ngược lại, đường cong SMA được áp dụng cho giao dịch dài hạn, bởi vì chúng mô tả tốt các xu hướng dài hạn. Do đó, lựa chọn chỉ báo kỹ thuật phụ thuộc vào kinh nghiệm giao dịch, được sử dụng bởi nhà giao dịch tại một thời điểm nhất định.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""