Support service
×

Đường trung vị Andrews

Tiến sĩ Alan Andrews đã đề xuất một phương pháp để vẽ đường xu hướng và đường kênh được suy ra bằng cách sử dụng đường trung bình của tam giác được tạo thành bởi ba đáy và đỉnh cuối cùng. Vì vậy, để đánh giá xu hướng phát triển, lấy một chuỗi đáy (A) - đỉnh (B) - đáy (C), một tia ló ra từ đáy xa (A) và đi qua giữa cạnh đối diện (BC) của tam giác. Người ta vẽ thêm hai chùm tia qua đỉnh B và C song song cùng chiều. Các đường được vẽ theo cách này thường tương ứng với các đường hỗ trợ và kháng cự của xu hướng.

[[Tập tin: Linii_Endrusa.gif]]
 
Hình ảnh. 1. Đường Andrews trên sơ đồ giá cổ phiếu của Công ty Norilskij Nickel.

Phương pháp này được gọi khác nhau: Andrews Pitch Fork, phương pháp Đường trung vị hoặc M.L.R. Lines, hoặc đơn giản là Andrews Lines.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""