Support service
×

Đường trung bình động

Đường trung bình động - loại chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhất trên thị trường tài chính. Vì các chỉ báo phân tích kỹ thuật này đại diện cho loại phân tích lâu đời nhất, chúng thường được các chuyên gia sử dụng và do đó chúng tôi rất quan tâm. Chúng ta nhớ rằng để trở thành nhà giao dịch thành công trên thị trường ngoại hối, chúng ta phải sao chép mô hình hành vi của các chuyên gia.
 
Nói chung, đường trung bình động cho phép chúng ta có được khái niệm về xu hướng hiện tại và xác định các điểm hiệu quả của các vị trí mở và đóng. Người ta cho rằng đường trung bình động là đường xác định xu hướng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""