Support service
×

Có thể thay đổi đòn bẩy trên tài khoản MT5 không?

Có, hoàn toàn có thể. Vui lòng liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật qua trò chuyện trực tuyến hoặc gửi yêu cầu đến [email protected]  để xác định số tài khoản và từ mã của bạn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""