Support service
×

Có thể thay đổi đòn bẩy trên tài khoản MT5 không?

Có, hoàn toàn có thể. Vui lòng liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật qua trò chuyện trực tuyến hoặc gửi yêu cầu đến [email protected]  để xác định số tài khoản và từ mã của bạn.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""