Support service
×

Tại sao hầu hết các công cụ không khả dụng trên tài khoản MT5?

Hiện tại, vì lý do kỹ thuật, không phải tất cả các công cụ đều có thể truy cập được trên tài khoản MT5. Tất cả các công cụ giao dịch sẽ khả dụng trong tương lai gần.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""