Support service
×

Tại sao hầu hết các công cụ không khả dụng trên tài khoản MT5?

Hiện tại, vì lý do kỹ thuật, không phải tất cả các công cụ đều có thể truy cập được trên tài khoản MT5. Tất cả các công cụ giao dịch sẽ khả dụng trong tương lai gần.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""