Support service
×

Cài đặt proxy cho cài đặt Nền tảng

Kết nối Internet thông qua máy chủ proxy có thể là lý do khiến thiết bị của bạn không kết nối được với nền tảng MT4.
 
Nếu hệ thống yêu cầu bạn nhập chi tiết cài đặt máy chủ proxy (cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện) khi cài đặt hoặc tải xuống nền tảng, hãy thực hiện một trong các bước sau:
 
  1. Tắt chức năng bảo vệ chống vi-rút. Bạn có thể thực hiện việc này trong cài đặt của chương trình chống vi-rút của mình.
  2. Tắt tường lửa. Mở menu Bắt đầu (Start) trên thiết bị của bạn và chọn Bảng điều khiển (Control Panel). Sau đó, chọn phần Hệ thống và Bảo mật (System and Security) và tìm một tab có chứa Tường lửa (Firewall). Sau đó, bạn nên chọn hộp Tắt tường lửa (Turn Firewall Off).
  3. Chạy trình cài đặt với tư cách quản trị viên.
  4. Tắt kết nối VPN nếu nó đang chạy trên thiết bị của bạn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""