Support service
×

Đối với cổ phiếu CFD

Để tính toán ký quỹ cho cổ phiếu, bạn cần biết quy mô giao dịch và giá cổ phiếu.
 
Ví dụ, tổng giá cổ phiếu là 47 đô la với quy mô giao dịch là 5 lô.
 
Khi tính toán, bạn nên tính đến 1 lô = 100 cổ phiếu. Đòn bẩy tiêu chuẩn cho cổ phiếu là 1:20.
 
Tiếp theo, chúng tôi tính toán giá trị pip bằng công thức: giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu (quy mô giao dịch) và chia cho 20 (đòn bẩy là 1:20)
 
$ 47 * 500 cổ phiếu (5 lô) / 20 = $ 1,175

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""