Support service
×

Giá trị Pip cho các cặp tiền tệ

Giá trị pip có thể được ước tính với sự trợ giúp của ba phương pháp. Nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch; việc lựa chọn phương pháp tính toán sẽ phụ thuộc vào cặp tiền tệ:
 
1. Nếu USD là đơn vị tiền tệ thứ hai trong một cặp tiền tệ (ví dụ: EUR / USD, GBP / USD, v.v.) thì giá trị pip trong giao dịch của 1 lô sẽ bằng $ 1; nếu khối lượng giao dịch là 0,1 lô, thì đó là 0,1 đô la, v.v.
 
2. Nếu USD là đơn vị tiền tệ đầu tiên trong một cặp tiền tệ (ví dụ: USD / CHF, USD / CAD, v.v.) thì giá trị pip trong giao dịch của 1 lô sẽ là 1 / (tỷ giá hối đoái hiện tại của một cặp tiền tệ ).
 
USD / CHF = 1 / (USD / CHF) => 1 / 1,0418 = 0,9598 (giao dịch 1 lô)
 
Ngoại lệ duy nhất là cặp USD / JPY có tỷ giá hối đoái thấp; ở đây bạn nên chia 100 (không phải 1) cho tỷ giá hối đoái hiện tại của USD / JPY.
 
USD / JPY = 100 / (USD / JPY) => 100 / 105,06 = 0,9518 (giao dịch 1 lô)
 
3. Khi một cặp tiền tệ không bao gồm USD (ví dụ: EUR / AUD, CAD / CHF, v.v.)
 
Giá trị pip trong cặp EUR / AUD sẽ bằng giá trị pip trong cặp AUD / USD nhân với khối lượng giao dịch. Trong cặp EUR / AUD, EUR được thay thế bằng USD; do đó, bạn nhận được cặp USD / AUD, có thể được gọi là phương pháp thứ hai được mô tả ở trên và bằng tỷ lệ 1 so với tỷ giá hối đoái hiện tại của USD / AUD. Tuy nhiên, cặp USD / AUD là cặp tiền tệ không tồn tại. Để biến cặp USD / AUD không tồn tại thành cặp AUD / USD hiện có, cần chia 1 cho tỷ giá hối đoái hiện tại của AUD / USD. Vì vậy, kết quả như sau:
 
EUR / AUD = USD / AUD = 1 / (1 / (USD / AUD)) = AUD / USD => 0,9527 (giao dịch 1 lô).
 
Bạn cũng có thể sử dụng các công thức được liệt kê bên dưới:
 
1. XXX / USD
 
v.p. = 1 * (khối lượng giao dịch)
 
2. USD / XXX
 
v.p. = 1 / (USD / XXX) * (khối lượng giao dịch)
 
3. AAA / BBB
 
v. p. = (AAA / USD) / (AAA / BBB) * (khối lượng giao dịch)

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""