Support service
×

Đối với cổ phiếu CFD

Giá trị pip cho cổ phiếu được tính bằng khối lượng giao dịch.
 
Do đó, giá trị pip trong giao dịch của 1 lô sẽ bằng 1 đô la; trong giao dịch 10 lô 1 pip sẽ bằng 10 đô la, v.v.
 
Nó cũng có thể được tính bằng cách sử dụng công thức sau:
 
v. p. = khối lượng * đòn bẩy * thay đổi giá tối thiểu

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""