Support service
×

Đối với cổ phiếu CFD

Giá trị pip cho cổ phiếu được tính bằng khối lượng giao dịch.
 
Do đó, giá trị pip trong giao dịch của 1 lô sẽ bằng 1 đô la; trong giao dịch 10 lô 1 pip sẽ bằng 10 đô la, v.v.
 
Nó cũng có thể được tính bằng cách sử dụng công thức sau:
 
v. p. = khối lượng * đòn bẩy * thay đổi giá tối thiểu

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""