Support service
×

Hành động của khách hàng trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến báo giá / giao dịch / hoạt động thiết bị đầu cuối

Theo quy định tại khoản 5 của Thỏa thuận chào bán công khai của Tập đoàn Công ty InstaForex, khi xảy ra các trường hợp gây tranh cãi, Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Công ty. Yêu cầu bồi thường được chấp nhận trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày sự cố xảy ra. Yêu cầu bồi thường phải ở dạng thư điện tử (e-mail) và được gửi đến Phòng Điều hành Giao dịch: [email protected].

Các khiếu nại được gửi theo những cách khác sẽ không được giải quyết.

Công ty sẽ giải quyết khiếu nại của Khách hàng không quá 10 ngày làm việc:

Nếu yêu cầu của Khách hàng được coi là hợp lý, Công ty sẽ chấp nhận và gửi tiền vào tài khoản giao dịch của Khách hàng trong vòng một ngày làm việc.

Đối với những khiếu nại không được đề cập trong Thỏa thuận hiện tại, Tập đoàn công ty InstaForex sẽ tuân theo các thông lệ thị trường được chấp nhận chung và chính sách nội bộ .

Đơn khiếu nại của Khách hàng phải có:

- Họ và tên;

- Số tài khoản;

- Ngày giờ xảy ra trường hợp tranh chấp;

- Mã trường hợp liên quan hoặc đơn đặt hàng;

- Mô tả khiếu nại, tránh bộc lộ cảm xúc cá nhân.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""