Support service
×

Thời gian làm việc

Thời gian làm việc mùa đông được đặt thành UTC + 2. Vào mùa hè, thời gian được điều chỉnh quay về phía trước một giờ đến UTC + 3. Thời gian được thay đổi hai lần một năm do châu Âu chuyển sang thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày và ngược lại, tương ứng vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Ba và Chủ nhật cuối cùng của tháng Mười.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""