Support service
×

Xác thực hai yếu tố

Xác thực hai yếu tố là một phương pháp xác định người dùng bằng cách yêu cầu hai loại dữ liệu xác thực khác nhau. Phương pháp này đảm bảo hai cấp độ và do đó, bảo vệ tài khoản hiệu quả hơn khỏi bị truy cập trái phép.

Sau khi bật chức năng này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mã pin do ứng dụng Google Authenticator tạo ra ngoài tên người dùng và mật khẩu của bạn để đăng nhập. Ứng dụng hoạt động mà không cần kết nối Internet và tạo mã pin sáu chữ số sau mỗi 30 giây.

Hướng dẫn từng bước để bật xác thực hai yếu tố.

1. Để thiết lập xác thực hai yếu tố, hãy chọn tùy chọn liên quan trong Khu vực khách hàng (tab "Cài đặt tài khoản >> Xác thực hai yếu tố").

2. Tải ứng dụng Google Authenticator (hoặc một ứng dụng tương tự khác) xuống thiết bị của bạn. Quét mã QR qua ứng dụng này hoặc nhập mã có màu đỏ và xác nhận kích hoạt bằng mã sáu chữ số được tạo bởi Google Authenticator.

3. Sau bước này, quá trình kích hoạt xác thực hai yếu tố sẽ hoàn tất và mỗi lần bạn đăng nhập vào Khu vực khách hàng, ngoài mật khẩu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mã gồm 6 chữ số từ ứng dụng Google Authenticator.

4. Để tắt xác thực hai yếu tố, bạn cũng phải nhập mã pin từ Google Authenticator. Nếu thiết bị bị mất hoặc bị hỏng, bạn có thể hủy kích hoạt thiết bị bằng cách sử dụng mã bí mật (đường dẫn liên kết "Không có quyền truy cập vào Google Authenticator?" Khi bạn yêu cầu mã pin). Mã này được gửi cho khách hàng trong email sau khi kích hoạt dịch vụ.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""