Support service
×

Tôi đã nạp tiền nhưng tôi không muốn xác minh thẻ ngân hàng của mình. Tôi có thể lấy lại tiền bằng cách nào?

Bạn cần liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng hoặc Phòng Tài chính của chúng tôi, sử dụng bất kỳ phương thức liên lạc nào thuận tiện cho bạn. Kiểm tra các tùy chọn liên hệ có sẵn tại đây. Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiến hành.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""