Support service
×

Tôi đã nạp tiền nhưng tôi không muốn xác minh thẻ ngân hàng của mình. Tôi có thể lấy lại tiền bằng cách nào?

Bạn cần liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng hoặc Phòng Tài chính của chúng tôi, sử dụng bất kỳ phương thức liên lạc nào thuận tiện cho bạn. Kiểm tra các tùy chọn liên hệ có sẵn tại đây. Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiến hành.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""