Support service
×

Cung cấp dữ liệu thẻ ngân hàng của tôi có an toàn không?

Dữ liệu thẻ ngân hàng được tải lên trong Khu vực khách hàng và quyền truy cập vào nó chỉ được cung cấp cho bạn. Trong Khu vực Khách hàng, thông tin bí mật được truyền qua kết nối an toàn và được lưu trữ trên các máy chủ được bảo vệ. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo an toàn cho dữ liệu thẻ ngân hàng của bạn và bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị truy cập trái phép. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu tất cả khách hàng của mình ẩn dữ liệu nhạy cảm trước khi gửi ảnh thẻ ngân hàng cho chúng tôi. Chúng ta chỉ cần xem 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối của số thẻ, tính hợp lệ và chữ ký của chủ sở hữu. Mã CVС2 / CVV2 nên được che phủ. Biện pháp bổ sung này sẽ bảo vệ dữ liệu thẻ ngân hàng của bạn khỏi bị sử dụng độc hại và trái phép.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""