Support service
×

Trường tải lên tài liệu ở cấp độ xác minh thứ ba ở đâu?

Sau khi bạn vượt qua hai cấp độ xác minh, trường tải lên tài liệu ở cấp độ xác minh thứ ba sẽ xuất hiện trong phần Xác minh của Khu vực khách hàng.
 
Cấp độ xác minh thứ ba là một thủ tục tùy chọn cho tất cả các tài khoản và nếu bạn không có biểu mẫu để tải tài liệu lên cấp độ thứ ba thì nó không bắt buộc đối với tài khoản của bạn.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""