Support service
×

Trường tải lên tài liệu ở cấp độ xác minh thứ ba ở đâu?

Sau khi bạn vượt qua hai cấp độ xác minh, trường tải lên tài liệu ở cấp độ xác minh thứ ba sẽ xuất hiện trong phần Xác minh của Khu vực khách hàng.
 
Cấp độ xác minh thứ ba là một thủ tục tùy chọn cho tất cả các tài khoản và nếu bạn không có biểu mẫu để tải tài liệu lên cấp độ thứ ba thì nó không bắt buộc đối với tài khoản của bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""