Zaregistrujte sa ako partner
Prihlásenie pre partnerov
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

API na kalendár

InstaForex ponúka svojim partnerom nový multifunkčný marketingový nástroj - rozhranie API na kalendár z oficiálnych stránok makléra. Pomocou tejto služby môžu partneri spoločnosti umiestňovať Forex kalendár na svoju vlastnú webovú stránku, čím získajú najdôležitejšie ekonomické správy, analýzu údajov, prognózy a komentáre ku všetkým udalostiam online. Ak odošlete žiadosť s platným partnerským účtom, získate kalendár na aktuálny a nasledujúce týždne. Pri platnom partnerskom účte sa z jednotlivých správ odstráni parameter "aktuálny" 5 minút po tom, ako boli vydané. Ak odošlete žiadosť s neplatným alebo neexistujúcim partnerským účtom alebo bez neho, získate kalendár na aktuálny a nasledujúce týždne so 40 % správ. Parameter "aktuálny" sa odstráni hodinu po tom, ako boli správy vydané. API na kalendár je nevyhnutný, užitočný a kompaktný nástroj špeciálne navrhnutý pre našich partnerov. Vylepší vašu webovú stránku – bude aktuálnejšia a atraktívnejšia. InstaForex poskytuje svojim klientom a partnerom najkvalifikovanejšie služby, ktoré spĺňajú všetky požiadavky moderných služieb na devízovom trhu.

Tento dokument ukazuje, ako prevziať kalendár v najrozšírenejších programovacích jazykoch.

Príklad C#

var sc = new CalendarServiceClient();
try
{ var news = sc.GetCalendar(Lang.En, new Account {Login = 123, Password = "qweqwe"});
sc.Close();
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}

Príklad PHP

require_once('nusoap.php');

$client = new soapclient('https://client-api.instaforex.com/soapservices/Calendar.svc?wsdl', true);

if ($err = $client->getError())
echo $err;
$parameters = array(
'lang' => {Jazyk},
'account' => array( 'login' => {Vaše prihlasovacie meno},
'password' => {Vaše heslo}
)
);

$result = $client->call('GetCalendar', $parameters);

if ($client->fault) { echo 'Error';
print_r($result);
}
else {
if ($err = $client->getError()) {
echo $err; }
else {
echo 'Result - ';
print_r($result);
}
}
See also
Portál InstaForex pre partnerov © Copyright 2007-2021
Obchodovanie na Forexe so skupinou InstaFintech