https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Video hướng dẫn

InstaForex cung cấp cho các đối tác của mình một loạt các tài liệu video hướng dẫn mà có thể được đặt trên các trang web liên kết và cung cấp cho khách hàng. Bạn có thể dễ dàng tải xuống bất kỳ video nào dưới đây; nó chỉ mất một vài phút.

Mở tài khoản
Nhận mã

Chuyển đổi giữa các tài khoản
Nhận mã

Hệ thống ForexCopy
Nhận mã

Hướng dẫn mở rộng tài khoản PAMM
Nhận mã

Tài khoản PAMM cho thương nhân
Nhận mã

Tài khoản PAMM cho nhà đầu tư
Nhận mã

Đính kèm các chỉ số hoặc EA
Nhận mã

Lệnh cắt lỗ dưới
Nhận mã

Bảo mật SMS
Nhận mã

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech