https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Tài liệu giáo dục

InstaForex cung cấp cho các đối tác tài liệu giáo dục phong phú. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy được nhiều thông tin hữu ích được trình bày dưới dạng thân thiện với người dùng.

Khóa huấn luyện
InstaForex cung cấp cho bạn bè kinh doanh của mình một khóa đào tạo từ xa cho những người mới bắt đầu giao dịch như là một phần của chiến dịch Tăng $100 vào tài khoản của bạn và nhận Khóa đào tạo từ xa. Khóa học bao gồm các bài giảng về phân tích cơ bản và kỹ thuật.
Video hướng dẫn
InstaForex giới thiệu cho các đối tác của mình một loạt các video clip hướng dẫn để đặt trên các trang web liên kết và cung cấp cho khách hàng.
Khái niệm cơ bản về giao dịch tiền tệ
InstaForex lấy làm vui mừng khi cung cấp cho các đối tác của mình một bài thuyết trình giáo dục về những điều cơ bản trong giao dịch tiền tệ. Bài thuyết trình nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về các sắc thái của giao dịch và có thể được sử dụng trong các buổi hội thảo và đào tạo cho người mới bắt đầu.
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech