empty
 
 

Xác minh tài khoản giao dịch

Bạn sẽ nạp tiền vào tài khoản của mình bằng thẻ ngân hàng hay chuyển khoản? Có lẽ bạn muốn nhận được 55% tiền thưởng hoặc 100% tiền thưởng? Để làm như vậy, tài khoản của bạn phải được xác minh. Đây là cách bạn có thể vượt qua xác minh.
Cách xác minh tài khoản
Upload to your Client Area a photo of your passport or other identification document and wait for an email from the company, confirming successful verification. Accounts are usually verified within three minutes, but in some cases, the process can take up to 24 hours. The actual review time depends on the workload of the specialists, but we do everything possible to ensure the verification process goes as quickly as possible. The company can request additional documents if needed.
Hai cấp độ xác minh

{{$select.selected.name}}

Chọn một quốc gia để xem danh sách các tài liệu cần thiết
Mức 1
Mức 2
Yêu cầu cơ bản đối với tài liệu tải lên
 1. Cung cấp bản sao, không phải bản scan, của tài liệu nhận dạng
 2. Giấy tờ tùy thân của bạn phải còn thời hạn hơn 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh.
 3. Bản sao của tài liệu phải có màu và dễ đọc
 4. Cung cấp bản sao đầy đủ của tài liệu gốc (ví dụ: một cuốn hộ chiếu dài hai trang với các cạnh và góc cán màng. Công ty có thể từ chối xác minh ngay cả khi phần tài liệu không có trong bản sao không có bất kỳ thông tin nào.)
 5. Bản sao của CMND/CCCD phải có cả hai mặt của tài liệu
Các lỗi thường gặp
Mức 1
 • Bản sao tài liệu chưa hoàn chỉnh
 • Chất lượng ảnh và tài liệu kém
 • Thời hạn của thẻ ID phải còn trên 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh
 • Dữ liệu không khớp (tên, ngày sinh, địa chỉ)
Không được phép tẩy xóa, bổ sung, gạch bỏ rõ ràng hoặc các chỉnh sửa không xác định khác và dấu vết của việc chỉnh sửa đồ họa
 • Bản sao tài liệu chưa hoàn chỉnh
 • Chất lượng ảnh và tài liệu kém
 • Thời hạn của thẻ ID phải còn trên 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh
 • Dữ liệu không khớp (tên, ngày sinh, địa chỉ)
 • Không được phép tẩy xóa, bổ sung, gạch bỏ rõ ràng hoặc các chỉnh sửa không xác định khác và dấu vết của việc chỉnh sửa đồ họa
Câu hỏi thường gặp
Xác minh là gì?
Xác minh là việc xác nhận dữ liệu cá nhân được chỉ định khi đăng ký tài khoản. Có hai cấp độ xác minh. Danh tính của chủ tài khoản được xác nhận ở cấp độ xác minh đầu tiên. Địa chỉ cư trú được xác nhận ở cấp độ xác minh thứ hai.
Cần xác minh tài khoản để làm gì?
Cần xác minh để gửi/rút tiền từ tài khoản giao dịch cũng như để nhận tiền thưởng.
Where can I verify my account?
You can verify an account in your Client Area if you go to the Verification section and select Verify account. You can also do this in our InstaVerify mobile app for Android (available in Google Play)/iOS (available in App Store).
How do I know that the documents for verification have been uploaded?
After a successful upload, you will see the status in the Verify account page saying that the documents have been successfully uploaded and are pending approval. In addition, you will get an email confirming that your documents have been uploaded. As soon as your application is processed, the status in your Client Area will change and you will get an email with the results of verification. If the documents were uploaded through the mobile app, you can track the verification status through InstaVerify for Android/iOS or with the help of push notifications.
Quá trình xác minh tài khoản mất bao lâu?
Tài khoản thường được xác minh trong vòng 24 giờ. Trong một số trường hợp, việc xác minh tài khoản sẽ mất nhiều thời gian hơn.

{{$select.selected.name}}

Chọn một quốc gia để xem danh sách các tài liệu cần thiết
Yêu cầu cơ bản đối với tài liệu tải lên
 1. Cung cấp bản sao, không phải bản scan, của tài liệu nhận dạng
 2. Giấy tờ tùy thân của bạn phải còn thời hạn hơn 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh.
 3. Bản sao của tài liệu phải có màu và dễ đọc
 4. Cung cấp bản sao đầy đủ của tài liệu gốc (ví dụ: một cuốn hộ chiếu dài hai trang với các cạnh và góc cán màng. Công ty có thể từ chối xác minh ngay cả khi phần tài liệu không có trong bản sao không có bất kỳ thông tin nào.)
 5. Bản sao của CMND/CCCD phải có cả hai mặt của tài liệu
Các lỗi thường gặp
Mức 1
 • Bản sao tài liệu chưa hoàn chỉnh
 • Chất lượng ảnh và tài liệu kém
 • Thời hạn của thẻ ID phải còn trên 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh
 • Dữ liệu không khớp (tên, ngày sinh, địa chỉ)
Không được phép tẩy xóa, bổ sung, gạch bỏ rõ ràng hoặc các chỉnh sửa không xác định khác và dấu vết của việc chỉnh sửa đồ họa
 • Bản sao tài liệu chưa hoàn chỉnh
 • Chất lượng ảnh và tài liệu kém
 • Thời hạn của thẻ ID phải còn trên 6 tháng tại thời điểm đăng ký xác minh
 • Dữ liệu không khớp (tên, ngày sinh, địa chỉ)
 • Không được phép tẩy xóa, bổ sung, gạch bỏ rõ ràng hoặc các chỉnh sửa không xác định khác và dấu vết của việc chỉnh sửa đồ họa
Mức 2
 1. Tài liệu cần phải có bản sao, không phải bản scan
 2. Bảng sao kê ngân hàng và hóa đơn điện nước không có tem / mã vạch hoặc mã qr
 3. Hóa đơn tiện ích không có biên lai
Câu hỏi thường gặp
Xác minh là gì?
Xác minh là việc xác nhận dữ liệu cá nhân được chỉ định khi đăng ký tài khoản. Có hai cấp độ xác minh. Danh tính của chủ tài khoản được xác nhận ở cấp độ xác minh đầu tiên. Địa chỉ cư trú được xác nhận ở cấp độ xác minh thứ hai.
Cần xác minh tài khoản để làm gì?
Cần xác minh để gửi/rút tiền từ tài khoản giao dịch cũng như để nhận tiền thưởng.
Where can I verify my account?
You can verify an account in your Client Area if you go to the Verification section and select Verify account. You can also do this in our InstaVerify mobile app for Android (available in Google Play)/iOS (available in App Store).
How do I know that the documents for verification have been uploaded?
After a successful upload, you will see the status in the Verify account page saying that the documents have been successfully uploaded and are pending approval. In addition, you will get an email confirming that your documents have been uploaded. As soon as your application is processed, the status in your Client Area will change and you will get an email with the results of verification. If the documents were uploaded through the mobile app, you can track the verification status through InstaVerify for Android/iOS or with the help of push notifications.
Quá trình xác minh tài khoản mất bao lâu?
Tài khoản thường được xác minh trong vòng 24 giờ. Trong một số trường hợp, việc xác minh tài khoản sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback