Chi tiết hợp đồng

Phần này chứa danh sách các thông số kỹ thuật hợp đồng trong đó phí giao dịch, hoa hồng và phí qua đêm được liệt ra dành cho mỗi tài khoản được mở với InstaForex.
Download Trading Platform
Methods of deposit / withdrawal of funds
Trading in the browser
  • Insta.Standard Accounts
  • Insta.Eurica Accounts
  • MT5 Accounts
SymbolBuySellLot[1]Spread[7]FeeBuy-swap*Sell-swap*
EUR/USD EUR 10 000 3 0 -0.63 -0.15
GBP/USD GBP 10 000 3 0 -0.52 -0.29
USD/JPY USD 10 000 3 0 -0.17 -0.64
USD/CHF USD 10 000 3 0 0.03 -0.57
USD/CAD USD 10 000 3 0 -0.31 -0.35
AUD/USD AUD 10 000 3 0 -0.29 -0.21
NZD/USD NZD 10 000 3 0 -0.25 -0.27
EUR/JPY EUR 10 000 3 0 -0.46 -0.26
EUR/CHF EUR 10 000 3 0 -0.29 -0.39
EUR/GBP EUR 10 000 3 0 -0.49 -0.1
AUD/CAD AUD 10 000 8 0 -0.32 -0.3
AUD/CHF AUD 10 000 8 0 -0.08 -0.48
AUD/JPY AUD 10 000 8 0 -0.16 -0.42
CAD/CHF CAD 10 000 8 0 -0.11 -0.55
CAD/JPY CAD 10 000 8 0 -0.14 -0.47
CHF/JPY CHF 10 000 8 0 -0.50 -0.21
NZD/CAD NZD 10 000 8 0 -0.28 -0.33
NZD/CHF NZD 10 000 8 0 -0.08 -0.53
NZD/JPY NZD 10 000 8 0 -0.16 -0.49
EUR/AUD EUR 10 000 7 0 -0.75 -0.16
GBP/CHF GBP 10 000 7[13] 0 -0.11 -0.75
GBP/JPY GBP 10 000 7 0 -0.24 -0.61
AUD/NZD AUD 10 000 12 0 -0.37 -0.29
EUR/CAD EUR 10 000 12 0 -0.80 -0.14
EUR/NZD EUR 10 000 12 0 -1.05 -0.19
GBP/AUD GBP 10 000 12 0 -0.59 -0.48
GBP/CAD GBP 10 000 12 0 -0.55 -0.42
GBP/NZD GBP 10 000 12 0 -0.69 -0.41
USD/DKK USD 10 000 60 0 -2.13 -3.88
USD/NOK USD 10 000 100 0 -2.43 -4.64
USD/SEK USD 10 000 100 0 -3.14 -5.15
USD/ZAR USD 10 000 120[8] 0 -35.15 6.03
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -2.20 -2.20
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -8.40 -8.40
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10.40 -10.40
EUR/USD

Lot[1] : EUR 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.63

Sell-swap* : -0.15

GBP/USD

Lot[1] : GBP 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.52

Sell-swap* : -0.29

USD/JPY

Lot[1] : USD 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.17

Sell-swap* : -0.64

USD/CHF

Lot[1] : USD 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : 0.03

Sell-swap* : -0.57

USD/CAD

Lot[1] : USD 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.31

Sell-swap* : -0.35

AUD/USD

Lot[1] : AUD 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.29

Sell-swap* : -0.21

NZD/USD

Lot[1] : NZD 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.25

Sell-swap* : -0.27

EUR/JPY

Lot[1] : EUR 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.46

Sell-swap* : -0.26

EUR/CHF

Lot[1] : EUR 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.29

Sell-swap* : -0.39

EUR/GBP

Lot[1] : EUR 10 000

Spread[7] : 3

Fee : 0

Buy-swap* : -0.49

Sell-swap* : -0.1

AUD/CAD

Lot[1] : AUD 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.32

Sell-swap* : -0.3

AUD/CHF

Lot[1] : AUD 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.08

Sell-swap* : -0.48

AUD/JPY

Lot[1] : AUD 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.16

Sell-swap* : -0.42

CAD/CHF

Lot[1] : CAD 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.11

Sell-swap* : -0.55

CAD/JPY

Lot[1] : CAD 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.14

Sell-swap* : -0.47

CHF/JPY

Lot[1] : CHF 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.50

Sell-swap* : -0.21

NZD/CAD

Lot[1] : NZD 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.28

Sell-swap* : -0.33

NZD/CHF

Lot[1] : NZD 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.08

Sell-swap* : -0.53

NZD/JPY

Lot[1] : NZD 10 000

Spread : 8

Fee : 0

Buy-swap* : -0.16

Sell-swap* : -0.49

EUR/AUD

Lot[1] : EUR 10 000

Spread : 7

Fee : 0

Buy-swap* : -0.75

Sell-swap* : -0.16

GBP/CHF

Lot[1] : GBP 10 000

Spread : 7[13]

Fee : 0

Buy-swap* : -0.11

Sell-swap* : -0.75

GBP/JPY

Lot[1] : GBP 10 000

Spread : 7

Fee : 0

Buy-swap* : -0.24

Sell-swap* : -0.61

AUD/NZD

Lot[1] : AUD 10 000

Spread : 12

Fee : 0

Buy-swap* : -0.37

Sell-swap* : -0.29

EUR/CAD

Lot[1] : EUR 10 000

Spread : 12

Fee : 0

Buy-swap* : -0.80

Sell-swap* : -0.14

EUR/NZD

Lot[1] : EUR 10 000

Spread : 12

Fee : 0

Buy-swap* : -1.05

Sell-swap* : -0.19

GBP/AUD

Lot[1] : GBP 10 000

Spread : 12

Fee : 0

Buy-swap* : -0.59

Sell-swap* : -0.48

GBP/CAD

Lot[1] : GBP 10 000

Spread : 12

Fee : 0

Buy-swap* : -0.55

Sell-swap* : -0.42

GBP/NZD

Lot[1] : GBP 10 000

Spread : 12

Fee : 0

Buy-swap* : -0.69

Sell-swap* : -0.41

USD/DKK

Lot[1] : USD 10 000

Spread : 60

Fee : 0

Buy-swap* : -2.13

Sell-swap* : -3.88

USD/NOK

Lot[1] : USD 10 000

Spread : 100

Fee : 0

Buy-swap* : -2.43

Sell-swap* : -4.64

USD/SEK

Lot[1] : USD 10 000

Spread : 100

Fee : 0

Buy-swap* : -3.14

Sell-swap* : -5.15

USD/ZAR

Lot[1] : USD 10 000

Spread : 120[8]

Fee : 0

Buy-swap* : -35.15

Sell-swap* : 6.03

AUD/CZK

Lot[1] : AUD 10 000

Spread : 20

Fee : 0

Buy-swap* : -2.20

Sell-swap* : -2.20

AUD/DKK

Lot[1] : AUD 10 000

Spread : 60

Fee : 0

Buy-swap* : -8.40

Sell-swap* : -8.40

AUD/HKD

Lot[1] : AUD 10 000

Spread : 80

Fee : 0

Buy-swap* : -10.40

Sell-swap* : -10.40

1 2 3 4

Các điều khoản giao dịch ngoại hối đối với tỉ giá chính và tỉ giá chéo dành cho các tài khoản Tiêu chuẩn. Kích thước giao dịch tối thiểu tạo ra 0,01 lot, tổng giá pip tối thiểu 0,01 USD, và lợi nhuận là từ 0,10 USD. Đòn bẩy cho giao dịch các cặp tiền tệ USD/RUB và EUR/RUB là 1:50.
* In some cases swap may differ from the specified values.

Instaforex News

*News Of The Day: New Zealand thâm hụt thương mại 1,0 tỷ đô la NZ vào tháng 9.*  Other News: 1. Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng trong tháng thứ năm 2. Viễn cảnh Kinh tế Châu Âu: Dữ liệu Tín dụng Khu vực Tư nhân Khu vực Châu Âu Đến hạn 3. GDP quý 3 của Hàn Quốc tăng 1,9% theo quý 4. GDP của Hàn Quốc tăng 1,9% theo quý trong quý 3 5. Bài đăng ở New Zealand 1,0 tỷ đô la NZ thiếu hụt giao dịch vào tháng 9 6. New Zealand thâm hụt thương mại 1,0 tỷ đô la NZ vào tháng 9 7. Dữ liệu GDP của Hàn Quốc đến hạn vào thứ Ba 8. Đô la Mỹ tăng so với các đồng tiền cùng cấp khác 9. Dự cảnh nền Kinh tế Châu Âu: Dữ liệu Niềm tin Người tiêu dùng Đức Đến hạn 10. Dữ liệu thương mại Thái Lan đến hạn vào thứ Năm 
Grab a chance to earn real money on the spot!
Make four simple steps along the road to success and financial independence
1
Open a trading account to sign up for MetaTrader 4
Novice traders may begin their career on Forex practicing on a demo account
2
Download MetaTrader 4 - a powerful, reliable, and time-tested trading platform
System requirements: Windows 7 and higher
Mobile MetaTrader 4 for Android
System requirements: Android 4.0 and higher, 3G/Wi-Fi
Mobile MetaTrader 4 for iOS
System requirements: iOS 4.0 or higher, 3G/Wi-Fi
3
Deposit your trading account through any convenient payment system
4
Nice bonuses ensure your confident start to trading
Bonuses of 30% to even 100% are credited whenever you make a deposit

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.