https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác

Hệ thống hoàn tiền tự động

Công ty InstaForex cung cấp cho các đối tác của mình một hệ thống hoàn trả tự động nhằm mục đích thúc đẩy lòng trung thành và động lực của họ.

Sau khi điều chỉnh hệ thống Hoàn tiền, bạn sẽ tiết kiệm thời gian của mình cho việc tính toán giảm giá thủ công cho từng nhà giao dịch cụ thể và sử dụng một trong những công cụ tiếp thị hiệu quả nhất để thu hút khách hàng mới.

Sử dụng hệ thống này, bạn có thể dễ dàng khuyến khích tất cả hoặc chỉ một số giới thiệu của bạn bằng cách trả lại cho họ một phần hoa hồng họ đã trả. Bất kể đơn hàng có sinh lãi hay không, khách hàng của bạn vẫn sẽ có thêm lợi nhuận.

Trở thành một đối tác của InstaForex, bạn có thể điều chỉnh thủ công hệ thống Rebate linh hoạt cho từng dự án trong Tủ Đối Tác: chọn giảm giá cho mỗi khách hàng và kích hoạt hoặc vô hiệu hóa nó bất cứ lúc nào. Do đó, bạn có thể tự do thay đổi các ưu đãi cho các nhóm khách hàng khác nhau. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào thống kê giảm giá để theo dõi lợi nhuận lan truyền trong Tủ Đối Tác.

Như thực tế cho thấy, hệ thống Giảm giá InstaForex làm cho việc thu hút khách hàng trở nên hiệu quả hơn. Hơn nữa, nó cho phép các đối tác dành nhiều thời gian hơn cho các khía cạnh khác trong kinh doanh của họ.

Bạn có thể nhận thêm thông tin và câu trả lời cho câu hỏi của mình bất cứ lúc nào khi đăng ký Phòng quan hệ khách hàng InstaForex hoặc qua e-mail sau: [email protected].

Cổng thông tin InstaForex cho các đối tác © Copyright 2007-2023
Giao dịch trên Ngoại hối với Tập đoàn InstaFintech