https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Cơ hội InstaForex cho Đối tác

Thưởng hàng tháng
Hoa hồng cao nhất lên tới
Hỗ trợ 24/7 bằng 17 ngôn ngữ
Mở tài khoản liên kết

Tại sao chọn chúng tôi?

Nhận 50% lợi nhuận từ mỗi nhà đầu tư được giới thiệu
Mang đến khách hàng mới,
giới thiệu họ với giao dịch PIP và kiếm 50% lợi nhuận từ giao dịch thành công của họ!
Thưởng hàng tháng
Thưởng hàng tháng dựa trên mục tiêu hàng tháng
Bồi thường bổ sung - phần trăm từ doanh số giao dịch của khách hàng đối tác
Chương trình Sub IB và Master IB
Chương trình Sub IB và Master IB
Hoa hồng liên kết 0.2 pip từ tất cả các giao dịch của khách hàng cấp dưới
Nạp tiền ngay lập tức cho khách hàng của bạn
Chuyển khoản nội bộ
Hoa hồng từ swap
Hoa hồng từ swap
Tài liệu đào tạo
Thưởng đặc biệt cho dự án đầu tư
Thưởng đặc biệt cho dự án đầu tư
Thưởng chương trình đối tác
Công cụ và chương trình thưởng đặc biệt cho đối tác cung cấp các tư vấn giao dịch, tín hiệu, khóa đào tạo và các dịch vụ tương tự
Thống kê chi tiết theo thời gian thực
Thống kê chi tiết theo thời gian thực
Truy cập thống kê liên kết trực tuyến bất kỳ lúc nào
Ưu đãi đặc biệt cho Đối tác
Ưu đãi đặc biệt cho Đối tác
Phần thưởng Đối tác 500$
Phiếu thưởng InstaForex
Quà tặng cho Đối tác InstaForex
Chuyến du lịch cho Đối tác
Chuyến du lịch cho Đối tác và Đại diện InstaForex
Hỗ trợ cá nhân
Hỗ trợ cá nhân
Hỗ trợ 24/7 bằng 17 ngôn ngữ
Hỗ trợ 24/7 bằng 17 ngôn ngữ
Gây ấn tượng?
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech