https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Biểu ngữ xoay

Không giống như các biểu ngữ đơn giản, biểu ngữ xoay thay đổi khi trang web được làm mới. Do đó, các đối tác có thể quảng bá một loạt các dịch vụ với một biểu ngữ duy nhất.

Banners
# Size banners Size files Quantity Type Actions
1 320 x 50 340 Kb 15 image Show these banners
2 980 x 120 565 Kb 7 image Show these banners
3 970 x 90 854 Kb 11 image Show these banners
4 970 x 250 1865 Kb 11 image Show these banners
5 930 x 180 847 Kb 7 image Show these banners
6 728 x 90 3242 Kb 26 image, html Show these banners
7 580 x 400 1091 Kb 7 image Show these banners
8 468 x 60 1695 Kb 24 image, html Show these banners
9 336 x 280 552 Kb 11 image Show these banners
10 300 x 600 1480 Kb 11 image Show these banners
11 300 x 50 112 Kb 7 image Show these banners
12 300 x 250 1625 Kb 16 image, html Show these banners
13 300 x 1050 1340 Kb 7 image Show these banners
14 250 x 360 455 Kb 7 image Show these banners
15 250 x 250 2907 Kb 25 image, html Show these banners
16 240 x 400 3618 Kb 25 image, html Show these banners
17 200 x 200 2256 Kb 23 image, html Show these banners
18 160 x 600 1721 Kb 15 image Show these banners
19 120 x 600 2375 Kb 25 image, html Show these banners
20 320 x 100 246 Kb 5 image Show these banners
21 580 x 51 1711 Kb 14 image, html Show these banners
22 1024 x 768 1955 Kb 4 image Show these banners
23 180 x 150 184 Kb 4 image Show these banners
24 234 x 104 178 Kb 4 image Show these banners
25 234 x 60 123 Kb 4 image Show these banners
26 300 x 100 216 Kb 4 image Show these banners
27 320 x 480 524 Kb 4 image Show these banners
28 320 x 568 382 Kb 3 image Show these banners
29 340 x 80 191 Kb 4 image Show these banners
30 360 x 640 726 Kb 4 image Show these banners
31 480 x 320 431 Kb 4 image Show these banners
32 535 x 90 229 Kb 4 image Show these banners
33 633 x 328 630 Kb 4 image Show these banners
34 640 x 360 703 Kb 4 image Show these banners
35 768 x 1024 2035 Kb 4 image Show these banners
36 775 x 60 209 Kb 4 image Show these banners
In all: 359 pcs.
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2023
Giao dịch trên Forex cùng InstaFintech Group