https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Thuyết trình InstaForex

InstaForex cung cấp cho các đối tác của mình một bản thuyết trình công ty gốc mà có thể được sử dụng như một công cụ xây dựng hình ảnh để tạo thiết kế văn phòng hoặc để tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo.

Các bài thuyết trình bao gồm lịch sử và khái niệm ngắn gọn về giao dịch chứng khoán, ABC về phân tích cơ bản và kỹ thuật và thông tin chung về quản lý tiền.

Người nghe sẽ được tìm hiểu về các thuật ngữ ngoại hối quan trọng, các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, lịch kinh tế, các loại biểu đồ khác nhau, phân loại xu hướng, mô hình đảo chiều, v.v.

Bản thuyết trình PowerPoint có sẵn để xem trước và tải xuống bên dưới.

Tải xuống
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech