Support service
×

Каква информация трябва да предоставя, за да получа наградата си в състезанието Истинско скалпиране?

1. Победителите трябва да открият и верифицират сметки в рамките на 30 последователни дни след обявяването на резултатите от състезанието.
 
2. Наградните средства ще бъдат кредитирани по верифицирана реална търговска сметка на клиента.
 
3. Победителят признава, че всяка дейност в реална търговска сметка, открита от Компанията, или самият победител се регулира съгласно споразуменията и правилата на ИнстаФорекс Груп.
 
4. Всички награди, включително тези за първото място, не могат да бъдат изтеглени. Всяка печалба, получена над сумата на наградата, обаче може да бъде изтеглена.
 
5. Компанията си запазва правото да обяви всяка присъдена преди това награда за невалидна и подлежаща на отмяна въз основа на преки и косвени доказателства за ангажираността на участника в каквато и да е измамна дейност с наградните средства.
 
6. Средствата се начисляват автоматично от търговска сметка при подаване на заявка за теглене. Експерти от Финансовия отдел проверяват баланса и свободния маржин в търговска сметка за съответствие с размера на средствата, посочен в заявката за теглене. В случай на несъответствия заявените средства се връщат в търговската сметка.
 
7. Компанията си запазва правото да не кредитира наградните средства, ако участникът натрупа наградни средства по една или няколко търговски сметки.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""