Peraduan


1. Pemenang hendaklah membuka dan mengesahkan akaun dalam masa 30 hari berturut-turut selepas keputusan peraduan diumumkan.

2. Dana hadiah akan dikreditkan ke akaun dagangan nyata yang telah disahkan oleh pelanggan.

3. Pemenang mengakui bahawa sebarang aktiviti pada akaun dagangan nyata yang dibuka oleh Syarikat atau pemenang sendiri adalah tertakluk di bawah perjanjian dan peraturan Kumpulan InstaFintech.

4. Semua hadiah, termasuk tempat pertama, tidak boleh dikeluarkan. Walau bagaimanapun, keuntungan yang diperoleh melebihi jumlah hadiah boleh dikeluarkan.

5. Syarikat berhak untuk mengisytiharkan mana-mana hadiah yang diberikan sebelum ini sebagai tidak sah dan tertakluk kepada pembatalan berdasarkan kepada bukti langsung dan tidak langsung penglibatan peserta dalam sebarang aktiviti penipuan yang melibatkan dana hadiah.

6. Dana akan dicaj daripada akaun dagangan secara automatik apabila permohonan pengeluaran dibuat. Pakar dari Jabatan Kewangan akan menyemak baki dan bebas margin dalam akaun dagangan untuk pematuhan dengan jumlah dana yang dinyatakan dalam permohonan pengeluaran. Sekiranya terdapat ketidaksamaan, dana yang diminta akan dikembalikan ke akaun dagangan.

7. Syarikat berhak untuk tidak mengkreditkan dana hadiah jika peserta mengumpul dana hadiah pada satu atau beberapa akaun dagangan.

Artikel pilihan

Jumlah minimum pendepositan

Jumlah minimum pendepositan

Tidak dapat membuka pesanan

Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelanggan broker terkemuka InstaForex apabila mustahil untuk membuka kedudukan (pesanan)

Sila pilih kaedah yang tersedia untuk menambah nilai ke akaun anda